Impenji / Events

2011

 
 
  Il-ktieb dwar Dun Karm għall-bejgħ (Diċembru)  
  Minn kull xorta ta’ qżież: Dun Karm tal-bieraħ u llum (It-Torċa, Diċembru)  
  Public Talk by the Department of Maltese (Malta Today, December)  

 

Taħdita Pubblika dwar Dun Karm, l-Identità u l-Metafora: "Minn Kull Xorta ta' Qżież." (Diċembru)

 

 

works by Yosanne Vella and Nabil Matar

 
 

Il-Ġimgħa 30 ta' Diċembru, Mahzen X11 (l-Imdina), 20:00
Tnedija ta' BEJN / BETWEEN - Introduzzjoni ta' Adrian Grima

 
  Dun Karm u l-Gwerra (Ottubru)  
  Għaxar Snin il-Ħabs ta' Karmenu Duca MC (Novembru)  

 

Reporter

 

 

Immanuel Mifsud's Fl-Isem tal-Missier wins European prize (October)

 

 

Festival della Letteratura Mediterranea di Lucera

 

 

Malta Today on Budapest

 

 

La Menzogna della Verità (Lucera, Puglia, settembre)

 

 

Rikording ta' Is-Siegha tal-Kittieba

 

 

La coda della freccia published in Italy (September)

 

 

Overthrow the System

 

  An Interview with Mohamed-Salah Omri (September)  

 

Malta Mediterranean Literature Festival 2011

 

 

Adrian Grima in Meena

 

 

L-istudju "Lhud Fariżej u Nsara Tajbin f’Malta tas-Snin Tletin" ippubblikat

 

 

Special Transcript issue 38 on Maltese Literature

 

 

Interview with Ryan van Winkle (August, Edinburgh)

 
 

Article in Algerian academic book (July)

 
 

Poems from Small Islands. CREAR and Edinburgh Book Festival (August)

 
 

The Journey Metaphor - Summer School In Transcultural Counselling (July)

 
 

 'Il sì al divorzio, una pietra miliare per Malta’ (giugno)

 
 

Deciphered Lips in Budapest (June)

 
 

Mewt fuq il-Baħar. Kors ta' kitba għaż-żgħażagħ (Lulju)

 
 

Quelli che bruciano la frontiera (June)

 
 

Mediterran Post-Iżlamista. Intervista lil Karl Schembri

 
 

"The Politics of Absence" published in Multiculturalismo e Diferença (October)

 
 

Poeżija u reċensjoni fuq 2.mt (Mejju)

 
 

Intervista dwar il-qari fil-Bosnja u l-Ħerżegovina (Mejju)

 
 

Qari u kitba fil-Kulleġġ Stella Maris (Mejju)

 

Konferenza dwar Ġużè Ellul Mercer (Mejju)

 
 

Reading in Sarajevo, Konjic and Mostar (May)

 
 

Tnedija ta' Xi Drabi Mqar Persuna ta' Simone Galea (Mejju)

 
 

Comment on Al Jazeera web (May)

 
 

Adrian Grima's reads his poetry in Maltese on lyrikline.org (May)

 
 

Adrian Grima reads and lectures in Cyprus (March)

 
 

Comment about Walid Nabhan's prose on Al Jazeera TV

 
 

Transcript publishes "Dark Sides," on a controversial piece of prose (March)

 
  Nagħmlu Storja Tinkiteb - kors  
 

Is-Siegħa tal-Klessidra (Frar)

 
 

Qari fl-Iskola Primarja ta' Tas-Sliema (Frar)

 
 

Malta in Germany (February)

 
 

Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2009 (Jannar)

 
 

Writing Spaces, Saturday 22nd January, Aula Magna (January)

 
     
 
 
 

Ktieb għall-Bejgħ

Għadu kemm ħareġ il-ktejjeb “Minn kull xorta ta’ qżież.” Dun Karm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora ta’ Dr Adrian Grima.

Dan l-istudju għandu jinteressa lil min jistudja l-lingwa u l-letteratura Maltija, il-metafora, in-Nazzjonaliżmu, l-istorja soċjali u politika ta’ Malta ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, inklużi l-Faxxiżmu, il-qawl qadim ta’ “Malta fior del mondo” u l-ġrajjiet li nqalgħu meta l-Isqof għamel prietka bit-Taljan. L-istudju jiddiskuti temi bħall-verġinità u r-rappreżentazzjoni tan-nisa, b’referenza għal L-Għerq tad-Dimonju Mikxuf f’Malta tal-Mons. Pawlu Galea, il-kunċetti tas-safa u l-ħmieġ, u ritratt ta’ Dun Karm liebes ta’ Għarbi meħud Tuneż fl-1901. Hemm dan u iżjed f’dan il-qari wiesa’ u oriġinali ta’ poeżija straordinarja miktuba minn poeta mill-aqwa.

Parti minn din ir-riċerka nqrat fil-Konferenza Karmen Mikallef Buħaġar organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università fid-9 ta’ Diċembru 2011.

Jekk tixtieq tirċievi kopja tal-ktejjeb (64pp), ikteb lid-Dipartiment tal-Malti malti-arts@um.edu.mt u ibgħat l-indirizz residenzjali tiegħek. Qed nitolbu donazzjoni ta’ €4 biex tgħinna nifdu parti mill-ispejjeż tal-produzzjoni. Il-flus tista' tibgħathom b’ċekk pagabbli lill-Università ta’ Malta, fl-indirizz Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar, Id-Dipartiment tal-Malti, L-Università, L-Imsida MSD 2080.


 

fuq

 
 
 
  Minn kull xorta ta’ qżież: Dun Karm tal-bieraħ u llum
Aleks Farrugia, It-Torċa

Nhar il-Ġimgħa, 9 ta’ Diċembru, f’Sala Francis Ebejer (LT2) tal-Università ta’ Malta (wara l-Librerija), Dr. Adrian Grima se jagħmel taħdita pubblika miftuħa għal kulħadd dwar Dun Karm bl-isem ta’ ‘Minn kull xorta ta’ qżież’. Il-konfini tal-identità u l-mument tal-metafora f’poeżija ta’ Dun Karm.” It-taħdita tibda fis-7.00pm, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta u mill-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar. Wara jkun hemm diskussjoni miftuħa għall-pubbliku preżenti.
Fis-sala se jkun hemm ukoll kotba, dokumentarji u materjal ieħor dwar Dun Karm li ħareġ din is-sena fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-mewt tiegħu.
Adrian Grima se jitkellem dwar poeżija mhux tas-soltu ta’ Dun Karm, “Lil Malta. tal-Lum u ta’ Għada,” li fiha l-poeta jesprimi l-għadab tiegħu għal soċjetà Maltija li għalih kienet qiegħda tittradixxi l-kultura u l-identità tagħha.

Għall-analiżi ta’ din il-poeżija u poeżiji simili ta’ Dun Karm, Adrian Grima se jinqeda b’artiklu u b’poeżija minn gazzetti Maltin tas-snin tletin, bħal Il Cotra, Il Ħmara u Malta Taghna; b’ritratti u stampi oħrajn u se jirreferi għal għadd ta’ testi u riżorsi li għall-ewwel jidhru mbegħdin ħafna minn xulxin, fosthom it-testi kritiċi fundamentali ta’ Oliver Friggieri dwar Dun Karm; il-kritika ħarxa kontra Manwel Dimech tal-Kan. Pawlu P. Galea fil-ktieb tiegħu tal-1912, Il Kerk ta’d-Demoniu micxuf f’Malta; ix-xogħol klassiku tal-antropologa Mary Douglas fuq Purity and Danger; kitbiet kanoniċi u testi psikanalitiċi dwar il-virginità u l-kastità, bħal The Banquet of the Ten Virgins, or Concerning Chastity tal-qaddis San Metodju tas-seklu 3; xogħlijiet akkademiċi fuq il-metafora ta’ Ricoeur, Cohen, Eco, Lakoff u Ning Yu; u l-kitbiet ta’ intellettwali Faxxisti ewlenin, Luigi M. Ugolini u Francesco Ercole, li kitbu dwar Malta fis-snin tletin tas-seklu għoxrin.

Adrian, inti poeta kontemporanju li spiss fil-poeżija tiegħek timrah fil-mergħat ta’ dinja globalizzata u kosmopolitana. Kif iltqajt ma’ Dun Karm?

Iltqajt l-aktar mal-umanità tiegħu, fil-fraġilità u l-prekarjetà kollha tagħha, fid-dubji u l-qtigħ il-qalb tagħha. Id-Dun Karm li jogħġobni l-aktar huwa dak li jabbanduna ċ-ċertezzi tiegħu u jistqarr il-biżgħat u d-dgħufijiet l-aktar profondi tiegħu, bħal fil-poeżija ‘Il-Ġerrejja u Jien’ jew f’‘Wied Qirda.’ Dawn għalija huma poeżiji dwar iċ-ċokon tagħna l-bnedmin, il-fraġilità tagħna. Iżda miktubin b’ħeffa u poetiċità li minkejja li għaddew għexieren ta’ snin minn fuqhom jibqgħu jemozzjonawni.
Lingwistikament, Dun Karm huwa purista u ideoloġikament huwa konservattiv ħafna, imma xorta jirnexxilu juża l-lingwa b’mod memorabbli fl-aħjar xogħlijiet tiegħu, bħal ‘Lil Malta. Tal-Lum u ta’ Għada’ li se nitkellem dwarha fit-taħdita li se nagħmel l-Università.

Qegħdin infakkru l-ħamsin sena minn mewtu. Il-bniedem miet, imma l-poeżija ta’ Dun Karm għadha ħajja?

M’hemmx dubju. Imma wisq nibża’ li l-poeżija tiegħu ma nafuhiex wisq. Huwa poeta iktar kumpess, iktar imqalleb minn ġewwa milli kultant nippreżentawh. Fuq kollox huwa mgħallem kbir tal-kbir, tar-ritmu, tal-ħoss, tax-xbieha...
Jekk irridu li l-poeżija tiegħu tibqa’ ħajja rridu nibqgħu naqrawha u nispiraw ruħna minnha, bħalma għamlu t-tfal li attendew workshop tal-kitba tal-poeżija organizzat mill-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ. Clare Azzopardi talbithom jitnebbħu mill-poeżija ta’ Dun Karm, ‘Xi Nħobb... Ma Nħobbx il-Gwerra’. Meta qraw il-poeżiji tagħhom fil-pubbliku dwar dak li jħobbu - u ma jħobbux, verament emozzjonawna. Meta l-poeżija ta’ Dun Karm tnebbaħna tikseb ħajja ġdida lil hinn mill-ħajja li diġà għandna bħala poeżija sabiħa li tqanqlek anki meta ma taqbilx mal-ideoloġija tagħha.

Kif jirrelata ma’ Dun Karm - il-poeta marbut ifittex l-identità ta’ pajjiżu qalb il-konfini taċ-ċokon ta’ din il-gżira - poeta bħalek, li kif diġà għedna, l-ispirazzjoni tiegħek teħodha mill-ftuħ ta’ dinja li titraxxendi l-konfini?

Ħafna Maltin iħossuhom qrib ħafna tal-ideat ta’ Dun Karm dwar Malta, l-hekk imsejħa ‘identità Maltija,’ ir-relazzjoni tagħna mal-barranin, it-tradizzjoni, il-mod kif nirrakkontaw lilna nfusna... F’ċertu sens aħna pajjiż ċkejken bi kwalitajiet sorprendenti bħal stat indipendenti li baqa’ essenzjalment romantiku.
Għalina diffiċli biex inħossu l-qrubija ta’ ġnus oħrajn li jekk jaqbdu ferrovija b’oħra jispiċċa f’pajjiż ieħor, f’lingwa oħra, qalb drawwiet differenti. Fil-każ ta’ Malta, il-konfini bejn ‘aħna’ u ‘huma’ huma ċari ħafna, iddisinjathom għal dejjem il-ġografija tagħna bħala gżira.
Jien inħossni qrib ħafna ta’ dak li jkun qed iseħħ fi bnadi oħrajn tad-dinja, speċjalment fil-Mediterran (imma mhux biss), imma qalbi marbuta ħafna magħha u mal-lingwa tagħna. Forsi għalhekk f’din it-taħdita se nerġa’ nitkellem fuq l-idea li għandu Dun Karm ta’ Malta: għax tinteressa u tqanqal lili wkoll.
Min-naħa l-oħra, ma nifhimx għaliex Dun Karm jibża’ daqshekk mill-barranin fil-poeżija tiegħu, għaliex jarahom daqshekk bħala korruzzjoni ta’ xi identità Maltija li weħlet fiż-żmien minflok baqgħet dejjem tiżviluppa. Nifhem il-kuntest storiku, il-ħtieġa li jistabbilixxi identità Maltija billi jifridha mill-identitajiet tal-barranin. Minkejja li ż-żmien ta’ biżgħat bħal dawn ilu li spiċċa xorta għadha tara f’pajjiżna ksenofobija li tagħmel ħsara kbira lilna nfusna.

Naqblu żgur li Dun Karm kien mgħallem tal-kelma. Fid-dinja tal-lum, fejn aktarx li l-immaġni ħadet is-supremazija fuq il-kelma, x’irwol għandu Dun Karm f’dan il-qasam?
Veru, l-immaġni importanti ħafna. L-immaġni u s-sound bite. L-erba’ kelmiet memorabbli li suppost jiġbru l-kumplessità kollha fi frażi li tinftiehem faċilment. Xogħol il-letteratura huwa li tiġġieled bla ħniena kontra kultura ta’ banalizzazzjoni u superfiċjalizzazzjoni li timliena b’‘veritajiet’ foloz u spjegazzjonijiet stupidi li jidhru intelliġenti u veri ħafna.
Il-letteratura trid tiġġieled kontra din is-superfiċjalizzazzjoni bil-qawwa tal-kelma maħsuba, maħduma, elaborata. U din il-kelma, jekk jistednuha fuq programm fejn trid tieqaf fin-nofs, m’għandhiex taċċetta li tmur. Għax għandna biżżejjed nofs diskors u diskors mhux maħsub, diskors li ma fihx imħabba lejn il-lingwa u fuq kollox lejn il-verità kumplessa tal-ħajja. F’dan is-sens, Dun Karm, bil-kontradizzjonijiet umani kollha tiegħu, jgħallimna.

Inkun korrett jekk ngħid li d-dinja ta’ Dun Karm hija essenzjalment mibnija fuq il-fidi, imbagħad in-nazzjon - bħallikieku hemm xi rabta bejn it-tnejn li ma tistax tinħall? U jekk hu hekk, kemm għadha rilevanti din l-idea llum?

Il-poeżija ta’ Dun Karm għandha ħafna wċuħ. Mhux għax tippreżenta wiċċ b’ieħor, imma għax il-bnedmin u r-realtajiet li jgħixu għandhom ħafna wċuħ. L-aħjar poeżiji tiegħu jinqasmu primarjament bejn dawk personali li jitkellmu dwar l-esperjenzi tal-bniedem fil-ħajja u dawk li jitkellmu dwar l-ideali nazzjonalistiċi tiegħu.
Fil-verità hemm affinità kbira bejn dawn iż-żewġ friegħi tal-kitba letterarja tiegħu, għax in-nazzjon ideali tiegħu huwa bbażat fuq familja rurali patrijarkali (fis-sens femminista tal-kelma patrijarkali, fejn l-ordni hija stabbilità mill-missier, mill-Missier), Kattolika tradizzjonali, bl-omm id-dar tieħu ħsieb l-ulied imdawrin magħha u ‘l bogħod mill-ħajja pubblika. Il-poeżija personali tiegħu, dik li fiha jitkellem dwar l-esperjenza tiegħu bħala bniedem u mhux bilfors bħala Malti, tixtieq terġa’ lura sikwit lejn din il-familja ideali li għandu fl-immaġinazzjoni tiegħu.
Anki fil-fidi Kattolika tiegħu kif tidher fil-poeżija ssib rikostruzzjoni tal-familja idealizzata, b’Alla l-Missier u l-Madonna bħala l-omm verġni ideali. Fil-poeżija tiegħu, Dun Karm jaspira għal purezza kulturali u fuq kollox morali li titlob kuntatt mill-inqas mal-barranin, ma’ dawk li m’għandhomx l-istess ideali tiegħu. Imma l-ħajja tiegħu stess, hu li siefer kemm-il darba u għamilha ma’ ħafna nies, turi li din il-purezza hija ideali, immaġinarja, mhix reali.
Hija wkoll purezza li tirrifletti ideat konservattivi ħafna dwar kif il-bnedmin għandhom iġibu ruħhom fis-soċjetà, fil-politika, fir-reliġjon, fl-influwenzi kulturali li jfittxu... L-għażla li ‘jċekken lilu nnifsu’ u jikteb bil-Malti kienet għażla kuraġġuża mmens, riskjuża ħafna. U kellu jħallas prezz ta’ din l-għażla. Anki l-għażla li jirrispetta u jgħolli ċerti aspetti tal-kultura popolari rurali. Anki hawn ried isaffi l-lingwa u l-kultura Maltija minn dak li kien iqisu bħala ħmieġ, jew ‘qżież,’ jew tniġġis, skont il-fehmiet tiegħu dwar x’inhu safi u x’inhu mniġġes.
Jekk irridu naqraw lil Dun Karm illum, irridu nkunu konxji minn dawn l-għażliet tiegħu.

Inti se tkun qed tippreżenta taħdita dwar Dun Karm bl-isem ‘Minn Kull Xorta ta’ Qżież’, liema taħdita se ssir nhar il-Ġimgħa, 9 ta’ Diċembru fis-Sala Francis Ebejer fl-Università, l-Imsida u tibda fis-7 ta’ filgħaxija. X’irid ifisser dan it-titlu kemxejn stramb?

Il-kliem “Minn Kull Xorta ta’ Qżież” huwa meħud minn vers ta’ poeżija pjuttost eċċezzjonali ta’ Dun Karm, ‘Lil Malta. Tal-Lum u ta’ Għada’ tal-1934, li hija poeżija politika u moralista li tikkummenta ħafna fuq il-Malta verament imqallba tal-bidu tas-snin tletin tas-seklu 20. Dun Karm jindirizza l-poeżija b’ironija kbira lil “Malta Fior del Mondo,” titlu li hu jsejjaħlu “qawl ta’ qabel żmienna.”
Qabel ma bdejt naħdem fuq dan l-istudju kont naħseb, bħal ħafna oħrajn, li dan il-‘qawl’ twieled f’dawk is-snin imma bl-għajnuna ta’ Olvin Vella u Dr. Albert Ganado skoprejt li fil-fatt huwa qawl antik ħafna li għandu mijiet ta’ snin... Imma m’hemmx dubju li fis-snin tletin kien assoċjat mal-filotaljani Nazzjonalisti...
Dun Karm jixli lil Malta li tilfet ruħha u li l-art-mara li kienet warda safja, kasta, issa saret “mara belha,” mara tat-triq forsi, b’kull xorta ta’ ħmieġ morali dieħel ġewwa fiha. Il-konnotazzjonijiet sesswali ta’ din l-akkuża qawwija u verament rari ta’ Dun Karm huwa ċari ħafna.

Ħamsin sena wara mewtu, għad baqa’ x’niskopru minn kitbiet Dun Karm? Fis-sens, x’rilevanza għad baqagħlu; għadu jitħaddet magħna llum, jew sempliciment sar test mill-imgħoddi li r-rilevanza tiegħu hija marbuta mal-mument li l-Malti beda jieħu xeħta letterarja serja?

Ir-rilevanza tal-poeżija ta’ Dun Karm tiddependi għal kollox mill-mod kif naqrawha aħna llum, b’dak li nagħmlu biha, bl-imħabba li għandna lejha imma bid-distanza li biha niflu l-ideoloġija tagħna. Ili ħafna snin naħdem fuq il-poeżija ta’ Dun Karm u fuq in-narrattiva u l-kitbiet l-oħrajn ta’ Juan Mamo: huwa żewġ kittieba profondament differenti, tista’ tgħid opposti. Imma t-tnejn insibhom interessanti ħafna u kull meta naqrahom insib li qed niskopri affarijiet ġodda dwar Malta, dwar in-natura umana u dwari nnifsi.

fuq

 
 
 
 
Il-ħarġa tal-Erbgħa ta' Malta Today, kellha artiklu fuq din it-taħdita tad-9 ta' Diċembru bbażat fuq intervista ta' Teodor Reljic miegħi u kummenti ta' Dr. Bernard Micallef, kap tad-Dipartiment tal-Malti. L-intervista saret fil-25 ta' Novembru:

Public Talk by the Department of Maltese 
Dr. Adrian Grima on Dun Karm's Angry Moment of Metaphor

On Friday, 9th December, at Francis Ebejer Hall (LT2), at 7.00pm, Dr. Adrian Grima will give a public talk in Maltese entitled, “'Minn kull xorta ta’ qżież.' Dun Karm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora." The talk will be followed by an open discussion. With the aid of visual material, Dr. Grima will propose a multidisciplinary reading of Dun Karm's rhetorically powerful and unusually angry poem, "Lil Malta. Tal-lum u ta' Għada," focusing on the poet’s use of metaphor to denounce Malta, the fallen "fior del mondo," as a promiscuous woman morally and culturally defiled by "all manner of filth." This event is being organised by the Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar and the Department of Maltese at the University of Malta, and is open to academics, students, and the general public. Entrance is free.

This year there has seen a proliferation of events marking the 50th anniversary of the death of he who Laurent Ropa, a French citizen of Gozitan origin, in 1935, hailed as the national poet of Malta. There have been formal, institutional events, but also more creative happenings, including dramatised readings of what is arguably Dun Karm’s most important work poem, Il-Jien u Lilhinn Minnu, and a workshop for children rewriting one of his poems about times of peace and war. The talk being organised by the Department of Maltese is a critical appraisal of one of Dun Karm’s most striking poems and his romantic notions of identity.

Adrian Grima’s multidisciplinary reading of Dun Karm’s work will draw on such disparate resources as Fr. Paul P. Galea’s book about Il Kerk ta’d-Demoniu micxuf f’Malta published in 1912; the classic work of anthropologist Mary Douglas on the notions of Purity and Danger; canonical works and more recent psychoanalytical texts about virginity and chastity, like The Banquet of the Ten Virgins, or Concerning Chastity by St. Methodius from the third century; academic works on metaphor by Ricoeur, Cohen, Eco, Lakoff and Ning Yu; and leading Fascist intellectuals working on Malta in the 1930s like Luigi M. Ugolini and Francesco Ercole. 

-- How relevant do you think Dun Karm is as a poet? Especially given how he's ossified as 'national poet' - do you think that, having been made such a historical artefact, he runs the risk of becoming a piece of historical furniture, rather than a dynamic artist in his own right?

The risk of Dun Karm being ossified as a national poet, as you put it, is very real. Because it is not up to Dun Karm to remain relevant, but up to us as readers of his poetry. We are the ones who will render Dun Karm’s relevant or irrelevant, who will consign him to history or render him a major source of inspiration because of the creative, sometimes transgressive way he uses language. We will consign him to history if we read him uncritically, if we don’t respect his ideology but stand at a safe distance from its trappings.

What can you say about the surrounding events on Dun Karm happening this year? How would you assess the way contemporary artists are responding to his legacy? Indeed - what, in your mind, are some of his most enduring poems and perceptions... on Maltese life and beyond?

Even though I don’t share his ideas about the Maltese identity, I admire the way he writes about it, his use of metaphor and his great ear for rhythm is poems like “Lil Malta. Tal-Lum u ta’ Għada,” “Lid-Dielja,” “Wied Qirda” and “Il-Ġerrejja u Jien.” He writes beautifully. Celebrating Dun Karm is necessarily celebrating the vigour of his poetic voice. In a review published in 1962 in the Bulletin of the School of Oriental and African Studies in London, the well-known academic Arabist Pierre Cachia wrote about the “enjoyment” and “edification” to be derived from Dun Karm’s poetry, his “pleasing and apposite imagery,” the “lofty and true” sentiment. I like his poetry best when it abandons the rigorous self-control and self-assuredness of the master writer, when it drives itself to the edge.

-- What do you think the nostalgia of the poem you'll be discussing reflects, and how does it reflect back on contemporary Maltese life - intellectual or otherwise?

Dun Karm constructs his ideal Malta on the idealisation of his childhood village life. He is writing about Malta the way he wants to see it. When he criticizes the behaviour of the the youth in his very unusual poem “Lil Malta. Tal-Lum u ta’ Għada,” what he is really comparing it to is the way he would like to see the Maltese behave, the patriarchal values he would like them to share.

Comments by Dr. Bernard Micallef, Head of the Department of Maltese

T S Eliot once said that there are without standards and traditional values we cannot identify our our innovation, but without our innovative voices tradition will have no voice or existence in the present and it wouldn’t be able to reveal our innovation. This interdependence between poetic memory and our reactions to it should be one of the aims of the Department of Maltese within the Faculty of Arts, that part of the University that explores how humanistic studies and art are constantly forming the human world.

Martin Heidegger once said that the process with which we preserve a literary work is as poetic as the creation itself of that work. This should be one of the fundamental principles that motives our teaching, our research and all literary events within the Department of Maltese.

fuq

 
     
 
 
 

Taħdita pubblika ta' Adrian Grima

"Minn Kull Xorta ta' Qżież." Dun Karm u l-Konfini tal-Identità fil-Mument tal-Metafora

 

 

Fuq facebook

 

Nhar il-Ġimgħa, 9 ta' Diċembru 2011, fis-Sala Francis Ebejer (LT2) tal-Università ta' Malta (wara l-Librerija), Dr Adrian Grima se jagħmel taħdita pubblika miftuħa għal kulħadd dwar Dun Karm bl-isem ta' " 'Minn kull xorta ta' qżież'. Il-konfini tal-identità u l-mument tal-metafora f’poeżija ta’ Dun Karm." It-taħdita tibda fis-7pm u qed tiġi organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta u mill-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar. Wara jkun hemm diskussjoni miftuħa għall-pubbliku preżenti.

Fis-sala se jkun hemm ukoll għall-bejgħ kotba, dokumentarji u materjal ieħor dwar Dun Karm li ħareġ din is-sena fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-mewt tiegħu.

 

kummenti ta' Dr Frans Ciappara

 

 


Dr. Adrian Grima se jitkellem dwar poeżija mhux tas-soltu ta' Dun Karm, "Lil Malta. Tal-Lum u ta' Għada," li fiha l-poeta jesprimi l-għadab tiegħu għal soċjetà Maltija li għalih kienet qiegħda tittradixxi l-kultura u l-identità tagħha.

Għall-analiżi ta' din il-poeżija u poeżiji simili ta' Dun Karm, Adrian Grima se jinqeda b'artikli u b'poeżija minn gazzetti Maltin tas-snin tletin, bħal Il Cotra, Il Ħmara u Malta Taghna; b'ritratti u stampi oħrajn u se jirreferi għal għadd ta' testi u riżorsi li għall-ewwel jidhru mbegħdin ħafna minn xulxin, fosthom it-testi kritiċi fundamentali ta' Oliver Friggieri dwar Dun Karm; il-kritika ħarxa kontra Manwel Dimech tal-Kan. Pawlu P. Galea fil-ktieb tiegħu tal-1912, Il Kerk ta’d-Demoniu micxuf f’Malta.
 

F’dan is-sens jiġi trattat ukoll ix-xogħol klassiku tal-antropologa Mary Douglas fuq Purity and Danger; kitbiet kanoniċi u testi psikanalitiċi dwar il-virginità u l-kastità, bħal The Banquet of the Ten Virgins, or Concerning Chastity tal-qaddis San Metodju tas-seklu 3; xogħlijiet akkademiċi fuq il-metafora ta' Ricoeur, Cohen, Eco, Lakoff u Ning Yu; u l-kitbiet ta' intellettwali Faxxisti ewlenin, Luigi M. Ugolini u Francesco Ercole, li kitbu dwar Malta fis-snin tletin tas-seklu għoxrin.

 

 

 

 

Mument mid-diskussjoni li fiha ħadu sehem, fost l-oħrajn. l-E.T. Dr Ugo Mifsud Bonnici, il-Prof. Arnold Cassola, Dr. Norbert Bugeja,

is-Sur Olvin Vella, Dr. Bernard Micallef, Maria Cutajar, Keith Azzopardi, il-Prof. Yosanne Vella, u r-Rev. Prof. Peter Serracino Inglott.
 

fuq

 
 
 
 

LA MENZOGNA DELLA VERITÀ
 
La provocazione di questo festival sulla menzogna della letteratura la leggo come una dichiarazione forte e chiara a favore della verità, delle verità. Perché una delle cose che fa la letteratura è appunto quella di sfidare l’idea che ci sia, che ci possa essere una sola verità. In questo senso, l’ammissione che la letteratura menta è anche una provocazione all’indirizzo di un’idea monolitica, univoca della verità, che non può che essere falza. La “menzogna” della letteratura dichiara senza mezzi termini che la sua verità sarà inevitabilmente una delle tante verità possibili, e in questo senso è una verità molto parziale, una mezza verità, appunto una menzogna.
 
La letteratura intesa così, come portatrice di una verità possibile fra molte altre, ci libera dalla missione impossibile di trovare la verità. Ci induce, invece, a cercarla, ad esplorare i suoi contorni possibili. La letteratura affossa l’idea che ci si possa essere un’interpretazione unica di ciò che accade dentro e fuori di noi. Questo rende possibile una libertà di esplorare, di tentare di capire; ci libera dalla frustrazione di non aver trovato la sola chiave di lettura, sia come scrittrici e scrittori che come lettrici e lettori.
 
La letteratura mente quando rifiuta di dare le risposte “giuste,” quando si ostina a smontare le certezze. Ci da, quando leggiamo, la grande libertà di lasciarci trovare le nostre strade da soli. Quando scriviamo, la letteratura menzognera, per continuare ad usare questo termine di provocazione, ci libera dal peso ingombrante di capire tutto, di spiegare tutto.
 
Questo modo di scrivere e leggere la letteratura è anche un atto democratico, perché la letteratura diventa una proprietà degli individui, di chi la usa. E la verità della letteratura si vede com’è, una verità che sta dentro al testo, una verità che deve fare i conti con il testo, il testo che deve fare i conti con la sua verità come la vive la lettrice o il lettore.
 
È chiaro che la letteratura si occupa spesso di menzogne e verità, e vuole raccontare la sua verità che potrebbe essere vista come una menzogna perché nega le verità diffuse dai mezzi di comunicazione di massa, dagli steriotipi e i luoghi comuni, dalla “saggezza popolare” o degli opinionisti che riescano a spiegare tutto. La letteratura spesso mette nel suo mirino queste falsità e si scaglia contro di loro con ironia, con testimonianze e storie individui, con sarcasmo o magari con ferocia. Ma la verità della letteratura è quella dentro a se stessa, al mondo parallelo che crea, e per questo sembra obiettivamente, una menzogna che ha l’ardore di presentare se stessa come verità.
 
Bruno Morchio ha parlato del Potere della verità, o meglio, del potere sulla verità. Chi decide quale sia la verità? La letteratura ci dice di sfidarci di chi promette la verità, perché ci instiga a costruirci le nostre verità sempre in movimento, sempre attive. È questa la provocazione della letteratura, credo, e di questo festival di Lucera: di sbarazzarci delle verità fisse costituite per noi dagli altri. Ma la letteratura costruisce le sue verità che sono legate al mondo parallelo, alternativo che crea, che ci aiuta a costruire da noi. Questo senza che la letteratura diventi un potere che tenta di dominarci, di intossicarci con false certezze, perché le certezze sono forse tutte false. Tutte menzogne.
 
Adrian Grima
Festival della letteratura mediterranea di Lucera, 21-25 settembre 2011
Le Foglie d’Acanto, Lucera, 24-25 settembre 2011

 

 

fuq

 
 
 
 

Għaxar Snin il-Ħabs

ta' Karmenu Duca MC

 

Daħla ta' Adrian Grima

 

 

Fil-Fiera tal-Ktieb ta' Novembru 2011 f'Dar il-Mediterran, il-Belt, Horizons ippreżenta l-ktieb ta' Karmenu Duca MC, Għaxar Snin il-Ħabs. Jien għoġobni ħafna. Fih ukoll għadd kbir ta' tpinġijiet ta' Br. Karmenu li wħud minnhom dehru fl-intervista li xxandret fil-programm Lenti fuq TVM fl-2011. Naħseb li l-istil inimitabbli tiegħu se jogħġob lil ħafna nies.

Din hija d-daħla li ktibt għal dan il-ktieb.

 

 

Għaxar Snin il-Ħabs, id-djarju ta' Karmenu Duca MC

 

Adrian Grima

L-Ironija u l-Assurd

 

L-għaxar snin li jirrakkonta b'ħila u onestà kbira Karmenu Duca huma miżgħudin b'aneddoti li ma tinsihomx malajr u b'osservazzjonijiet leġġeri u kultant b'sitwazzjonijiet verament tad-daħq li ironikament itellgħu aktar fil-wiċċ it-traġiċità tal-istejjer li jiltaqa' magħhom u jgħixhom.

 

Minkejja l-limiti tal-ġeneru tad-djarju, l-awtur juri kemm għandu pinna tajba, ħila li ġejja minn talent naturali imma anki mill-fatt li jaqra l-aħjar letteratura internazzjonali b'lingwi differenti u jidħol b'ruħu u ġismu fil-ġrajjiet li jirrakkonta. Jinqeda b’lingwaġġ figurattiv, b’sintassi varjata, bl-intertestwalità, u bil-vena ironika tipika tal-karattru tiegħu. Taħt il-ħeffa naturali tar-rakkont, kull paġna togħtor taħt il-piż inevitabbli tal-mistoqsijiet il-kbar li jistaqsi, tat-tweġibiet li ma jagħtix għax iħoss li ma jistax jagħti, tad-diqa li tibqa' tnawwar minn ġewwa u jkollha tibqa' dik li hi, diqa li ma titħassarx iżda forsi tittaffa bid-duwa inspjegabbli tal-imħabba u l-fidi.

 

Għax Karmenu Duca ma jirrakkontax minn fuq l-ambone taċ-ċertezzi. Ma jqigħedx dak kollu li jiltaqa' miegħu u dak li jħoss ġo fih fi skema ddisinjata apposta biex tagħti sens lil dak li hu bla sens jew forma lil dak li hu bla forma. Ħin minnhom jistaqsi jekk hux qed irabbi qoxra ħoxna wisq: wara li jisma' qattiel jirrakkonta storja "grotteska u assurda" ta' qtil, jinfaqa' jidħaq. "Ġesù, ma nafx x'qed jiġrili. Qed insir aktar insensittiv? Ma nafx. Jew huwa mod kif inkampa ma' dawn l-atroċitajiet?" 

 

Dan huwa djarju ta' immersjoni mhux ta' spjegazzjoni, ta' tfittxija mhux ta' soluzzjoni. Il-fidi (kbira) tiegħu hija proġett dejjem mibdi, barriera dejjem miftuħa, proċess kontinwu determinat imma dejjem fraġli.

 

Naħseb li għal Karmenu dan huwa rakkont katartiku għax jgħinu jkampa qalb it-traġedji li jħabbat wiċċu magħhom, qalb it-telfiet żgħar u kbar li jkollu jġarrab kontinwament meta jinfired jew jifirduh minn ħbiebu, minn ħutu, mill-punti ta' riferiment mentali u emozzjonali tiegħu. Jagħżel li jesponi ruħu għad-dgħufijiet tiegħu u ta' ħaddieħor, għall-faqar estrem tan-natura umana. Huwa miġbud lejn il-ħabsin, imma huwa konxju mit-tensjoni li hemm f'kull rokna tal-ħabs.

 

Karmenu Duca jistqarr li "l-via crucis ma tagħmilx sens il-ħabs, għax jgħixuha kuljum." Id-djarju u t-tpinġijiet jgħinuh jistabbilixxi ċertu distakk responsabbli mill-atroċitajiet li jmiss magħhom u minnu nnifsu, anki għaliex jikkonserva fih sens kbir tal-ironija u l-assurd; jgħinuh jistaqsi lilu nnifsu dwar is-simpatija tiegħu lejn il-qattiela u lejn il-ħażen li hemm fina l-bnedmin; jgħinuh jibqa’ uman minkejja l-esperjenzi estremi ta’ inumanità li jmiss magħhom.

 

Għaxar Snin il-Ħabs ta' Karmenu Duca MC huwa pubblikazzjoni ta' Horizons.

 

fuq

 
 
 
 

DUN KARM U L-GWERRA

Adrian Grima (facebook u www.re-vu.org)

 

Ngħiduha kif inhi: ħafna kommemorazzjonijiet huma fallimenti mqanżħa. Mhux għax m’hemmx rieda tajba imma għax minnha nfisha, kommemorazzjoni hija suppost “ċelebrazzjoni” ta’ dak li m’hemmx iżjed, dak li spiċċa, dak li se nippruvaw inżommuh ħaj minkejja li qed nikkommemorawh għax mejjet. Minkejja li tant hu mejjet li hemm bżonn inġiegħlu lilna nfusna niftakru fih u nifirħu bih.

Waħda mill-affarijiet li jagħmlu ħafna miċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali biex ifakkru l-50 sena mill-mewt ta’ Dun Karm – dejjem, m’għandniex xi ngħidu, ġenwini – hija li jeskludu l-poeżija tiegħu. U meta teskludi l-poeżija mill-personalità tal-poeti jibqa’ ħafna affarijiet li jidhru fjakki ħafna ħdejn il-qawwa sempliċi u kruda tal-kelma kif jużawha huma. Kultant ikun hemm xi ftit qari tal-poeżija, imma l-atmosfera formali li ħafna drabi tmur kontra n-natura ħajja, imqarba, intima tal-poeżija toqtolha. U aktarx ma jinqrawx dawk il-poeżiji li jitqiesu bħala mhux tas-soltu jew saħansitra kontroversjali. Iċ-ċelebrazzjoni tiddomestika lill-poeżija “salvaġġa”. U ma tibqax poeżija.

 

Il-għaqda li ma tafx bil-herra
Iżda nhar is-Sibt, 22 ta’ Ottubru, 2011, kelli x-xorti nisma’ grupp ta’ tfal jaqraw poeżiji li kitbu huma mnebbħin mill-poeżija ta’ Dun Karm, “Xi Nħobb – Ma Nħobbx il-Gwerra,” u, kif qalli Philip Said li kien qed imexxi l-konferenza, “entużjażmajt” ruħi. Bit-tqanqila inimitabbli tal-poeżija. L-inizjattiva kienet tal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ fil-kuntest ta’ konferenza nazzjonali dwar il-poeta nazzjonali. L-awtriċi ewlenija Clare Azzopardi mexxiet laboratorju ta’ tliet kwarti ta’ kitba kreattiva ma’ dawn it-tfal. Kellhom ħin qasir ħafna, aktarx qasir wisq, imma meta jkollok idea tajba u mħabba u viżjoni ta’ dak li tista’ tagħmel bil-letteratura, anki tliet kwarti kapaċi jkunu biżżejjed biex tagħti ħjiel tal-qawwa tal-poeżija għal kull min jużaha, u jismagħha.

 

Xi Nħobb – Ma Nħobbx il-Gwerra
skont Noah Fabri (12-il sena)

Inħobb il-kotba, għax jagħmluni naqra aktar.
Inħobb il-films, għax jispirawni nagħmilhom,
Inħobb l-ideat, għax jimlewni b’aktar ideat.
Inħobb l-istejjer; ma nħobbx il-gwerra.

Inħobb il-mużika, għax tgħinni nirrilassa,
Inħobb ukoll l-istorja, ma nħobbx il-gwerra.
Inħobb l-effetti viżwali, għax insibhom interressanti.
Inħobb l-avventuri, ma nħobbx il-gwerra.

 

“Xi Nħobb – Ma Nħobbx il-Gwerra” ta’ Dun Karm dehret għall-ewwel darba fil-5 ta’ Jannar, 1915, fil-ġurnal Il-Ħabib. Dehret ukoll f’Ward Ieħor jew Ġabra ta’ Poeżijiet bil-Malti (1920) u fl-ewwel mit-tliet kotba bil-poeżiji ta’ Dun Karm li ppubblika Ġużè Bonnici minn butu fl-1939 (Il-Għana ta’ Dun Karm – X’Ħabb u x’Ħaseb il-Poeta). Id-data tal-ewwel pubblikazzjoni ta’ din il-poeżija tindika li nkitbet fil-bidu tal-Gwerra l-Kbira li fiha Malta kienet involuta minħabba l-ħafna suldati Maltin li ġġieldu f’artijiet imbiegħda biex iħarsu Imperu li kien qed jikkolonizzahom u minħabba li pajjiżna nbidel fi sptar għas-suldati midrubin, rwol li wassal biex Malta tissejjaħ l-Infermiera tal-Mediterran (u ċ-ċimiteru wkoll).

Fir-rumanz ta’ Ġużè Ellul Mercer, Leli ta’ Ħaż-Żgħir (1938), ħu Leli, Ninu, li daħal suldat mal-Armata Awstraljana għax ma sabx xogħol fl-art imwiegħda, jispiċċa jmut fil-ġlied tal-Gwerra l-Kbira, u zijuh Dun Karm jilqa’ t-talba ta’ qassis ħabib tiegħu biex imur bħala kappillan fuq il-kamp tal-battalja fil-Belġju biex jassisti lis-suldati.

 

Xi Nħobb – Ma Nħobbx il-Gwerra

Inħobb fuq kollox ‘l Alla li ħalaqni
U tani l-jedd li ngħix; ma nħobbx il-gwerra;
Inħobb il-Knisja tiegħu li twettaqni
F’dak li ħabbarli Hu; ma nħobbx il-gwerra.

Inħobb l-art ta’ twelidi li trejjaqni
Bil-ħobż minn tagħha bnin; ma nħobb il-gwerra;
Inħobb dik il-bandiera li sseddaqni
Flimkien ma’ ħuti hawnhekk; ma nħobbx il-gwerra.

Inħobb il-paċi li bid-daħka tagħha
Thenni s-smewwiet u l-art; ma nħobbx il-gwerra,
Għax niket, biża’ u mewt imorru magħha.

Inħobb il-għaqda li ma tafx bil-herra;
Inħobb il-ħaqq u s-sewwa, ‘nħobb is-saħħa
Li taħdem għal kulħadd; ma nħobbx il-gwerra.

Dun Karm

 

Laboratorju tal-poeżija
Naħseb li l-għażla ta’ Clare Azzopardi li tuża din il-poeżija f’laboratorju li fih jiktbu t-tfal kienet verament ġenjali. L-ewwelnett, it-tema tal-gwerra sfortunatament hija dejjem attwali u bil-mezzi tax-xandir il-ġodda, it-tfal huma aktar minn qatt qabel esposti għall-istejjer u l-ħruxijiet u l-mistoqsijiet il-kbar li ġġegħelna nistaqsu l-gwerra dwarna nfusna u dwar in-natura umana.

It-tieni nett, Dun Karm huwa assoċjat ħafna ma’ rappreżentazzjoni nazzjonali (u provinċjali) ta’ Malta, iżda din il-poeżija titkellem espliċitament dwar realtà storika li ma tmissx lil Malta biss, u għalhekk kapaċi tagħti stampa iktar wiesgħa tal-kitba u r-relevanza tax-xogħol tiegħu. Dun Karm mhuwiex biss poeta li ried jagħtina stampa fabbrikata, kienet kemm kienet sabiħa f’għajnejh, ta’ Malta.

Barra minn hekk, teknikament, din il-poeżija tqegħdilna quddiemna mill-inqas żewġ strateġiji poetiċi li kapaċi jwasslu esperjenza poetika qawwija u konvinċenti: l-użu tas-sunett u l-użu tar-ritornell, tal-frażi ripetuta. Is-sunett għandu forma stabbilita u f’laboratorju tal-kitba l-parteċipanti jistgħu jesperimentaw bl-użu tas-sunett, bl-14-il vers endekasillabu tiegħu, bl-iżvilupp bejn l-ottava u s-sestett, jew bejn it-tliet kwartini u d-distiku finali, biex joħolqu effetti differenti. Dan mhuwiex xogħol li jista’ jsir fi tliet kwarti; forsi jista’ jsir fi tliet sigħat, ħin li jidher twil imma jtir jekk il-parteċpanti jkunu qed jisimgħu sunetti differenti u spjegazzjoni li tistimulahom, u jkunu qed jiddiskutu bejniethom u jesperimentaw b’forom u versi differenti u jiktbu huma. Imma dan is-”sunett” bikri ta’ Dun Karm mhux l-aħjar eżempju ta’ sunett…

Għax l-aspett tekniku li jikkaratterizza din il-poeżija ta’ Dun Karm, li jwassal ħoss marbut ma’ idea b’saħħitha u ċentrali għall-poeżija kollha, huwa r-ritornell, ir-ripetizzjoni tal-frazi diretta, kategorika, bla “forsi” u “jekk” u “kultant,” li jinqeda biha Dun Karm: “ma nħobbx il-gwerra.” Fil-ktieb eċċellenti tagħhom dwar Teaching the Art of Poetry (Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2000), Baron Wormser u David Cappella josservaw li fil-kanzunetti r-ritornell “comforts, steadies, lulls, echoes, endures. It posits a degree of stillness as it insists of the unchanging nature of some words” (216). L-effett tar-ripetizzjoni ta’ strofa jew vers jew frażi f’poeżija huwa simili, għax dan ir-“ritornell” iservi bħala punt ta’ riferiment mużikali u tematiku, u jagħti direzzjoni “magħrufa” lill-poeżija billi jeħodna lura għal “post” li ġa żornieh u ħadna gost bih.

L-istqarrija “ma nħobbx il-gwerra” toffri idea ċentrali u toħloq kontrappożizzjoni qawwija, memorabbli, bejn dak li hemm sabiħ fil-ħajja, li jvarja minn persuna għal oħra, u dak li hemm ikrah fil-gwerra, li donnu huwa l-istess għal kulħadd: għax f’din il-poeżija ta’ Dun Karm, il-gwerra m’hemm xejn sabiħ fiha. L-uniku kumment tiegħu dwarha huwa li “niket, biża’ u mewt imorru magħha.” U hawnhekk, dawk li jiktbu verżjoni tagħhom tal-poeżija jistgħu jagħtu d-definizzjoni tagħhom billi jfittxu l-iktar kliem suġġestiv, l-iktar xbihat penetranti, biex jiddeskrivu l-gwerra. Jew jistqarru li ma jaqblux għal kollox ma’ Dun Karm.

Fl-istess ħin, din l-istqarrija deċiża offriet ukoll punt ta’ riferiment fundamentali lit-tfal li kitbu l-poeżiji tagħhom, għax waqt li, bħal Dun Karm, ma ċċaqalqux pulzier mill-pożizzjoni tiegħu fuq il-gwerra, irriflettew fuq dawk l-esperjenzi u l-affarijiet li jħobbu. U f’dan kien hemm varjetà sħiħa bejniethom.

Mument Maġiku
Jien kont wieħed mill-kelliema mistiedna fil-konferenza f’Ħaż-Żebbuġ li fiha sar dan il-laboratorju tal-kitba għat-tfal. Minkejja li ħadt gost ħafna nisma’ l-interventi li saru, għalija l-iktar mument emozzjonanti kien meta t-tfal qraw ix-xogħol tagħhom. U naħseb li wħud mill-kelliema l-oħrajn, fosthom Oliver Friggieri li kien maġenbi, ħassewhom bħali. Mumenti bħal dawn li fihom nirriflettu fuq ix-xogħol ta’ awtriċi jew awtur għandu jkollhom kemm element qawwi ta’ qari tax-xogħol tagħhom, kif ukoll produzzjoni kreattiva ġdida mnebbħa minnu. U dan għandu jinkludu sessjonijiet ta’ qari u kitba kreattiva għall-kbar ukoll. Dan naħseb li huwa wieħed mill-isbaħ modi kif tista’ tiċċelebra x-xogħol tagħhom.

 

(27 ta' Ott 2011)

fuq

 
 
 

 

"The Politics of Absence" published in Multiculturalismo e Diferença
 

Dr Adrian Grima's paper on three contemporary Maltese short stories by Clare Azzopardi, Pierre J. Mejlak and Immanuel Mifsud, "The Politics of Absence. The Representation of the Other in Contemporary Maltese Short Stories," has been published in Portuguese (translated by Prof. Thomas Bonnici, editor of the collection) as chapter 9 of the book Multiculturalismo e diferença: narrativas do sujeito na literatura negra britânica e em outras literaturas (Maringá/PR: EDUEM, 2011).

 

The title of Adrian Grima's chapter is "AS POLÍTICAS DE AUSÊNCIA: REPRESENTAÇÕES DO OUTRO EM CONTOS CONTEMPORÂNEOS MALTESES." The three stories, Azzopardi's "/No Adjective Describe Story/," Mifsud's "Laqgħa ma' Mara Morbi," and Mejlak's "Nixtieq Ngħajjat lil Samirah," were written in Maltese but are all available in an English translation.

 

 

 

 

fuq

 

 
 

 

Article in Algerian Book

 

fuq

 

 


 

 

POEMS FROM SMALL ISLANDS
CREATING AT CREAR
Sunday 14 August
8:30pm - 9:30pm
Peppers Theatre
£10.00, £8.00


Crossing the sea is easy… with the Scottish Poetry Library and Literature Across Frontiers. Poets Adrian Grima from Malta, Jenan Selcuk from Cyprus and Maria Rosa Llabres Ripoll from Majorca headed north to spend a week alongside fellow poets Ian Stephen from Lewis and Miriam Gamble from Belfast, travelling in the Inner Hebrides and translating each other’s work. In this event they share the fruits of their collaboration. Enjoy the melange of voices evoking sunshine and storm, wanderings and landings. Chaired by the director of the Scottish Poetry Library, Robyn Marsack. http://www.edbookfest.co.uk/the-festival/whats-on/poems-from-small-islands

 

some nice feedback from social media

Poems From Small Islands poetry reading tonight at the Edinburgh International Book Festival was brilliant. Many languages, many words, an amazing hour.

Poems from Small Islands a real treat. Particularly loved the camping 'trilogy'.
 

 

CREAR and Edinburgh Book Festival
http://www.edinburghguide.com/festival/2011/edinburghbookfestival/poemsfromsmallislandseibfreview-8938

 

 

 

Poems from Small Islands (EIBF Review)

 

By Vivien Devlin - Posted on 17 August 2011

3

Venue: Charlotte Square Gardens

Running time: 60mins

Performers: 

Robyn Marsack, Miriam Gamble, Adrian Grima, Maria Rosa Liabres Ripoli, Jenan Selcuk, Ian Stephen

On the evening of Sunday 14th August, the small Peppers Theatre stage was packed with poets – not the usual one or two writers and a presenter; here were five international poets from Belfast, Malta, Majorca, Cyprus and the Isle of Lewis. Introducing the event was Robyn Marsack, director of the Scottish Poetry Library.

In co-operation with the SPL,  Literature Across Frontiers (LAF) arranged a writers’ workshop recently at Crear, Tarbert, Argyll, bringing together these poets from islands around Europe. This was apparently an inspiring and educational collaboration, learning about language with the aim to translate selected poems - say, from English into Turkish. The workshop and subsequent poetry readings in Crear were part of the "Year of Scottish Islands Culture" series of events.

"Crear, space to create, is an inspirational working space with accommodation on the west coast of Scotland, connecting individuals and organisations across the arts worldwide through innovative residencies."

The poets in turn read their own poem followed by the translation by another poet into their language;  for instance Northern Irish writer, Miriam Gamble’s witty and romantic “Semi-colon”, was translated into Catalan by Maria Rosa Llabres Ripoli. 

An atmospheric narrative about the wild rugged Icelandic landscape, “Ridge above Lake Myvatn” was first read in English by Ian Stephen (with lively Hebridean storytelling skill) and then repeated in the translated version in Maltese by Adrian Grima.

Reading poetry requires fine expression over every syllable, each word and stanza, with flowing pace and rhythm.  Adrian, Miriam and Ian have a rich quality of voice and performed their work with style , while one or two of the writers seemed uncomfortable with public speaking, reciting with a monotonous tone.  

As highlighted in the EIBF brochure, the focus of the event was writing about island life and the sea from the Hebrides to the Mediterranean - “ sunshine and storm, wanderings and landings”.  But there were few poems describing travel or a sense of place, with subjects ranging from love, relationships, folk tales and childhood to a saga about a camping trip.

While this eclectic anthology of poetry in a colourful array of accent and language was often evocative, 57 minutes was too long for a series of readings. There was time for just one question from the audience -  “But can you describe how you were able to translate the poetry?” asked a man in the front row.

More time could have been given to a literary discussion and explanation about their writing, the translation process, and the poets' own experience of their "Small Island " lives and culture.

Don't Forget

Don’t forget 
to send me a wave or two 
from the other side. 

Just dip 
the pulse 
in your long fingers 
to the churn 
of Manhattan. 

It won’t be instant 
but of course I’ll sense it 
arriving in 
at our own west side.

 

(Ian Stephen, from the Isle of Lewis)

 

fuq

 
 
 

 

Summer School In Transcultural Counselling
7th-10th July 2011
University of Malta Valletta Campus
 

Dr. Adrian Grima will be reading a paper on "The Journey Metaphor" during the Summer School In Transcultural Counselling on Friday 8th July in a panel on Transcultural issues at 10.30 chaired by Ms. Sue-Ann Beiruty. The other speaker will be Mr Gottfried Catania who will focus on "Transcultural Issue s in the Workplace."


The Summer School In Transcultural Counselling will be celebrating the launching of the Dual Degree offered by the University of Malta and the University of Maryland College Park, and 10 years of service to Counselling by the Malta Association for the Counselling Profession.


Professor Courtland Lee, Director of Counsellor Education, University of Maryland, will deliver a keynote address on “Counselling: An International Perspective.” There will also be addresses, among others, by Professor Steve Koziol, Associate Dean, College of Education, University of Maryland, on “The Globalization of Education and Human Development: A Focus on Higher Education Initiatives,” and by Dr Dione Mifsud, Head of the Department of Psychology at the University of Malta, who will speak about "Ethical Issues: Counselling in a context of limited geographical space."
 

 

fuq

 

 


 

 

 'Il sì al divorzio, una pietra miliare per Malta’

 

 

fuq

 

 


 

 

Deciphered Lips

Maltese Poetry and Hungarian Music in Budapest

TVM - TMI - Malta Today - KullĦadd -

 

 

Irodalmi Jelen, text and photos by Eszter Laik

http://www.irodalmijelen.hu/node/10454

 


Adrian Grima, a leading Maltese poet of the new generation, accompanied by the eclectic Hungarian cellist Felicián Kalmus. Adrian Grima's poetry will also be read in Hungarian by Éva Törzsök. The translation are by the Hungarian poet and translator
G. István László. The sound and rhythm of the Maltese language will shape the music and improvisations of the musician. In the intimate space of the Café Jubilee of Budapest, the evening will explore the spaces where poetry and music meet and produce a creative tension.

Grima will also share anecdotes about his experiences in literary translation within the wider context of the strong revival taking place in contemporary Maltese literature. This literary event in Maltese, English and Hungarian is being organised by the Representation of the European Commission in Malta with the collaboration of the Budapest Field Office of the European Commission's Directorate-General for Translation.

WHEN? Thursday 23rd June
WHERE? Café Jubilee Budapest, H-1055 Budapest, Szent István Krt. 13.
WHAT TIME? 19:00
http://www.cafejubilee.hu/

 

fuq

 

 


 

 

Mewt fuq il-Baħar. Kors ta' kitba għaż-żgħażagħ

 

 

fuq

 

 

 

 

 
 

 

Quelli che bruciano la frontiera

 

 

fuq

 

 


 

 

Poeżija u reċensjoni fuq 2.mt

 

Żewġ xogħlijiet ta' Adrian Grima għal tfal li jinsabu fit-tieni sena tas-sekondarja għadhom kemm ġew ippubblikati fil-ktieb 2.mt miktub minn Clare Azzopardi u ppubblikat mill-Merlin f'Mejju tal-2011.

 

Dan huwa t-tieni ktieb fis-sensiela .mt maħsub għall-istudenti tat-tieni sena tas-sekondarja. Kull taqsima titlaq dejjem minn storja jew rakkont, email, poeżija jew argument. It-temi jvarjaw bħalma jvarjaw il-ġeneri: ir-rakkont fil-preżent, id-deksrizzjoni ta’ persuna, il-kitba ta’ email u blogg, l-istorja umoristika, il-kitba ta’ aħbar u rapport, il-kitba argumentattiva u r-riċensjoni ta’ ktieb. Mit-test, joħorgu mistoqsijiet differenti li jqanqlu diskussjoni u riflessjoni. Testi different se jgħinu lill-istudenti fil-ħiliet tal-qari, tat-taħdit, tas-smigħ u tal-kitba. Imma kull taqsima tqajjem l-interess għal diskussjonijiet fil-klassi jew fid-dar, għall-għarfien kulturali li jmur lil hinn minn dak ta’ pajjiżna, kif ukoll għarfien grammatikali, sintattiku u ortografiku.

Il-poeżija ta' Adrian Grima li tinsab f'dan il-ktieb jisimha "Cowboys" u tirrakkonta, mingħajr il-versi regolari assoċjati ħafna mal-poeżija għat-tfal, logħba Ħarba li spiċċat ħażin, jew tajjeb fil-fatt.

 

It-tieni kitba ta' Adrian Grima hija riċensjoni, ispirata mill-istil tal-blogg, tar-rumanz magħruf ta' Ġużè Galea, Raġel bil-Għaqal.

 

fuq

 

 

 
 

 

Intervista fuq Campus FM dwar il-qari fil-Bosnja u l-Ħerżegovina

 

Fi-programm kulturali tagħha Priżma fuq Campus FM, Joyce Guillaumier intervistat lil Adrian Grima dwar is-sehem tiegħu fil-festival tal-poeżija Sarajevski dani poezije li sar f'Sarajevo u bliet oħrajn fil-Bosnja Ħerżegovina.

 

Grima tkellem dwar l-għarfien ikbar tal-letteratura Maltija li seħħ permezz tar-rivoluzzjoni fl-informatika u s-sehem ta' bosta kittieba Maltin f'avvenimenti letterarji internazzjonali. Tkellem ukoll dwar it-traduzzjoni letterarja u l-istorja u l-programm ta' qari li kellu fil-Bosnja.

 

fuq

 

 

 


 

 

Qari u kitba fil-Kulleġġ Stella Maris

 

L-iskola primarja fil-Kulleġġ Stella Maris tal-Gżira stiednet lil Adrian Grima biex imexxu sessjonijiet ma' tliet klassijiet tas-sitt sena tal-primarja.

 

Il-programm ta' siegħa f'kull klassi kien jinkludi l-qari tal-poeżiji li kitbu l-istudenti nfushom. Imbagħad Adrian Grima qara xi siltiet minn poeżiji tiegħu li se jidhru fil-ktieb ta' poeżiji għat-tfal li għandu joħroġ fl-2011, fosthom "Min Jaf?" u "Adriana l-Pulizija."

 

Fl-aħħar parti tas-sessjoni l-istudenti ngħataw parti minn poeżija biex jiktbu l-aħħar verb tal-poeżija.

 

Dawn is-sessjonijiet saru fuq inizjattiva tas-sindku ta' Wied il-Għajn fuq hekk.

 

fuq

 

 

 


 

 

Konferenza dwar Ġużè Ellul Mercer


Nhar it-Tlieta, 24 ta' Mejju, fis-7:30pm, fit-tieni sular tal-librerija tal-Università ta' Malta, se ssir konferenza dwar Ġużè Ellul Mercer (1897 - 1961), ġurnalist, politiku u prożatur, sabiex titfakkar il-50 sena minn mewtu.

 

Il-kelliema se jkunu l-Onor. Evarist Bartolo, Dr Adrian Grima, is-Sa Olivia Borg, u s-Sur Mark Vella.

 

It-taħdita ta' Dr. Adrian Grima jisimha: "Inti bilqiegħda, qisek omm għaqlija. L-għeluq f'Leli ta' Ħaż-Żgħir."

 

Din l-attività hija organizzata minn grupp ta’ studenti tal-Malti bis-sehem tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università u l-Akkademja tal-Malti u hija miftuħa għal kulħadd. Id-dħul huwa b'xejn.


Ikun hemm ukoll wirja ta' xi kitbiet tal-awtur li jinsabu fil-Librerija.

 

L-organizzatur ta' din il-konferenza huwa Keith Azzopardi.

 

 

fuq

 

 
 
  Reading in Sarajevo, Konjic and Mostar

In May 2011 Adrian Grima was in Bosnia and Herzegovina to read his poetry during the 50th edition of the international festival Sarajevski dani poezije, or Sarajevo Poetry Days. He was invited to this festival by the Association of Writers of Bosnia and Herzegovina. (In picture, right, reading in Mostar)

 

Sarajevo Poetry Days was founded in 1962 with the goal of raising and preserving ethic and aesthetical literary standards in B&H. Since then, as the most prominent event of its kind not only in B&H but also in the region, Sarajevo Poetry Days continually recognizes and cherishes the values of poetry. Even in the hardest war times (1992-1995) the tradition was preserved and the festival was organized under the circumstances of aggression and deprivation of any normal way of life.

 

This year's edition featured over 120 poets from many countries, including Charles Simic (USA), who received a special Sarajevo prize from one of the presidents of Bosnia and Herzegovina, Stéphane Chaumet (France), Tarek Eltayeb (Sudan, Austria), Nora Gomringer (Switzerland), Hadžem Hajdarević (BH), Nada Horvat (Croatia), Carolina Iliko (Romania), Dumitru M. Ion (Romania), Admiral Mahić (BH), Cornelia Marks (Germany), Senadin Musabegović (BH), Beste Sakalli (Cyprus), and Jasmina Topic (Serbia).

 

Adrian Grima's poems were translated into Bosnian by Ulvija Tanovic. In the reading in the Hall of Culture in Konjic (see picture) on Friday 13th May at 16.30, Adrian Grima read his poems "Qamar?" and "Baħar Jgħum f'Għajnejk." The other participants were Berçin Mustafa (Turkey), Stéphane Chaumet (France), Admiral Mahić (BiH), Mujo Musagić (BiH), Jasmina Topic (Serbia), Sabri Tucaković (BiH), and Goran Saric (Bosnia and Herzegovina, the Netherlands). The event was moderated by Fadila Nura Haver (BiH).

 

His second reading was in the Croatian National Theatre in Mostar on Saturday 14th May at 19.00. This event coincided with the cultural event "Mostar Literary Spring." Adrian Grima read his poem "Kullimkien ir-Ritratti Tagħha." The other poets were Tarek Eltayeb (Sudan, Austria), M. Ion Dumitru (Romania), Nora Gomringer (Switzerland), Peter Gude (Croatia), Carolina Iliko (Romania), Ivan Kordic (BiH), Evgeni M'Art (Russia), Hermine Navasardyan (Armenia), Boris A. Novak (Slovenia), Charles Simic (USA) Otto Tolnai (Serbia), Ayşe Turan (Turkey), and Almir Zalihić (BH)
 

Adrian Grima's last reading was on Monday, 16th May at 18.00 at an engineering school in Sarajevo and was held in cooperation with the Department of Culture of the Municipality of Novi Grad - Sarajevo. Adrian Grima read his poem, "Siem Jiftakar is-Siġar t'Afabet." The other poets taking part were Ahmed Buric (BiH), Adrian Grima (Malta), Carolina Iliko (Romania), Leyla Isik (Turkey), Suzana Lovric (BiH), Feyyaz Sağlam (Turkey) Goran Saric (Bosnia and Herzegovina, the Netherlands ), Ivan Simic (Croatia), Vojka Smiljanić Dikic (BiH), and Almir Zalihić (BH), and the moderator was again Fadila Nura Haver.
 

 

Međunarodna pjesnička večer u Mostaru 
Datum i vrijeme: 15.5.2011. u 10:18h
By: tacno.net


 
U okviru kulturne manifestacije Mostarskog književno proljeća u Maloj sceni u  Mostaru održana je Međunarodna pjesnička večer a  gostovali su  Sarajevski dani poezije  u organizaciji Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Sarajevski dani poezije ove godine slave pedeseti rođendan što je potvrda vrjednosti ove menifesticije.

Nastupili su: Marjorie Agosin (SAD), Mostafa Badoui (Maroko), Beqë Cufaj (Kosovo), Tarek Eltayeb (Sudan, Austrija), Dumitru M. Ion (Rumunija), Adrian Grima (Malta), Nora Gomringer (Švicarska), Carolina Ilika (Rumunija), (BiH), Evgeni M'Art (Rusija), Hermine Navasardyan (Ermenija), Boris A. Novak (Slovenija), Charles Simic (SAD), Ottó Tolnai (Srbija), Ayşe Turan (Turska), Almir Zalihić (BiH) Charles Simic, Pulitzerom nagrađeni američki pjesnik srpskog podrijetla nagrađen je titulom američkog pjesničkog laureata.

Simic, rođeni Beograđanin, u SAD je došao sa 16 godina, a prve je radove objavio u Chicago Review-u, 1959. kad mu je bila 21. Odonda je objavio dvadesetak zbirki poezije, nekoliko zbirki eseja, brojne prijevode francuskih, srpskih, hrvatskih, makedonskih i slovenskih pjesnika te knjigu memoara po imenu A Fly in the Soup.

Uz titulu, Američka akademija pjesniku je dodijelila novčanu nagradu Wallace Stevens u iznosu od 100.000$ koje Simic planira staviti u banku. Nagradu šaljivo komentira: "Sada mi samo preostaje slomiti nogu. Dosad sam imao previše sreće."

Uistinu, Simicu su zadnjih godina zvijezde naklonjene. Osamdesetih je dobio stipendiju od 500.000$Zaklade MacArthur u kategoriji 'genija', a 1990. godine nagrađen je Pulitzerom za zbirku pjesama u prozi The World Doesn't End.

Osim što predaje književnost i kreativno pisanje na Sveučištu New Hampshire, piše za New York Review of Books, a zajedno s Meghan O'Rourke uređuje rubriku poezije u časopisuParis Review.

Charles Simic je ovogodišnji dobitnik nagrade Sarajevskih dana poezije „Bosanski Stećak“.

Fotografije: Štefica Galić

 

http://www.tacno.net/KulturaNovost.aspx?id=5326

 

 

 
Pjesma kao himna za nemire i pjesnike
15/05/11 05:35
Charles Simic ima priču o putovanju u Čikago. Iskonski pjesnik isti je i u Čikagu, Čadu ili Čeliću i Čapljini...

Dobra, blaga i tiha noć u Mostaru. Rođena za pjesnike. Pa se u gledalište HNK-a preselio cijeli poetski autobus stihovnjaka, pristigao iz Sarajeva, pod zastavom Sarajevskih dana poezije.

Golema, sretna družina koja razmjenjuje stihove, tablete, priče, nevolje i radosti. Malo me iznenadila nezainteresiranost građana koji vazda pričaju kako je njihov grad, grad pjesnika. Pa gdje odoše u subotu uvečer? Na selo? Gledaju Euroviziju? Ma, nema veze, nama bilo dobro.

Zvijezda večeri

A i u autobus bome stane puno ljudi, pa je dvadesetak svjetskih pjesnika na pozornici, duplo toliko ljudi u dvorani bilo sasvim pristojnim ambijentom za književnu večer. Kako lijepo zvuče pjesme na mađarskom, armenskom, turskom, ruskom, albanskom. Charles Simic čita na engleskom... dakako da je bio zvijezda večeri, premda to nije tražio. Sudanac čita pjesmu o hodanju za sjenkama, dugo traga, miješaju mu se sjenke i prostirke za molitvu. Napokon mu se otvara jedna ulica, široka, bez sjena, tu će naći smiraj. Pjesma kao himna za nemire i pjesnike. Tarek el Tayeb uvjeren je da ga nitko nije percipirao. Pratimo te, stari, odličan si!

Opširnije SUTRA u Oslobođenju.

 

http://oslobodjenje.ba/?id=15873

 

 

fuq

 
 
 
 

Tnedija ta' Xi Drabi Mqar Persuna ta' Simone Galea

 

Adrian Grima għamel apprezzament kritiku tal-ktieb il-ġdid tal-poeżiji ta' Simone Galea,  Xi Drabi Mqar Persuna, waqt it-tnedija li saret nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Mejju, 2011, fis-7.30 pm f’Palazzo De La Salle (Is-Soċjetà Maltija tal-Arti, Manifattura u Kummerċ) 219, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Il-qoxra tal-ktieb hi xogħol Raphael Vella.

 

Skont Maria Grech Ganado, Simone Galea, li tgħallem il-Filosofija tal-Edukazzjoni fid-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi, "tirrappreżenta lin-nisa Maltin f’kulma tikteb, mhux biss għax leħinha huwa intrinsikament dak ta’ mara, imma wkoll għax ix-xbihat tagħha għandhom is-saħħa ta’ xbihat marbutin mal-kultura Maltija – il-baħar, ir-riħ, is-sajf, il-ġewlaq, l-immigranti klandestini." Il-poeżiji tagħha "jirriflettu kemm il-kumplessità tal-imħabba għan-nisa tas-sekli 20 u 21."

Skont Immanuel Mifsud, "Simone Galea tilqa’ l-istedina ta’ Helene Cixous biex tikteb lilha nfisha u dan tagħmlu permezz ta’ stedina oħra interessanti biex immiddu riġlejna u nimxu fuq dan il-kontinent mudlam [il-mara skont Freud], imma mhux bħala esploraturi, wisq inqas bħala kolonizzaturi, daqskemm bħala mistednin għal festin, fi spirtu aktar komunitarju milli binarju ta’ jien versu int, mara versu raġel.

 

F’“Lezzjoni” Galea tibda l-festin billi tifrex il-ħolm tagħha u tħajjarna mmissuh."
 

Jekk bħat-tfal
tbillu l-istikek tagħkom
fil-bott tas-sapun li għandi
onfħu l-bżieżaq kollha li tifilħu
ħalluhom itiru sew
fix-xemx ’il barra

bħal tfal ejjew
għumu fl-għadajjar li skoprejna
għodsu sew fil-fond tagħhom.
 


Il-ktieb jinsab ghall-bejgħ fil-ħwienet tal-kotba ewlenin u mingħand Sierra Book Distributors.

 

Fid-diskors tiegħu, Adrian Grima nqeda b'elementi mix-xogħol ta' Maurice Blanchot biex jaqra l-poeżija ta' Simone, speċjalment dik li tirrifletti fuq il-poeżija nfisha. "Blanchot jemmen li l-persuna li qed tikteb tmut appena jibda jeżisti x-xogħol, għax biex jeżisti hu, minn jeddu, ma jistax jibqa’ fih ħajja oħra, differenti minnu. Kultant il-kittieba nfushom għandhom dan il-presentiment, l-impressjoni li b’mod stramb ħafna jinsabu bla xogħol. Iżda f’“Bewsa” Simone Galea tistqarr li l-poeżiji tagħha “Leħnek inibbithom / f’kull rokna sewda f’qalbi,” għax il-leħen barrani li tindirizza jagħtiha lura l-poeżiji li ħolqot hi stess, u hi ssir il-qarrejja jew sidt ġdida ta’ xogħol li ma nibbtet hi permezz ta’ qarrej barrani għall-konċepiment tax-xogħol. Jew forsi mhuwiex barrani għall-poeżiji tagħha, wara kollox, dan il-leħen, dan il-maħbub li “nagħmel tabirruħi” li jħobbni? Forsi kellu sehem hu wkoll fit-tnissil tagħhom.

 

Kemm nistgħu ngħidu li l-poeti huma l-poeti, waħedhom, tax-xogħol tagħhom? Nafu li ladarba jitlesta x-xogħol ix-xogħol ma jistax jibqa’ tagħhom: imma kemm huwa tagħhom, anki fit-tnissil, huwa u jitnissel? U kemm għandhom jistqarru l-poeti, kemm jaqblilhom jiddefendu din il-maternità stramba tagħhom? Il-poeżija hija l-affermazzjoni tad-dgħufija, ir-rassenjazzjoni li kellha tkun finali, l-istqarrija tal-abbandun."

 

fuq

 
 
 

 

Comment on Al Jazeera web

 

 

Adrian Grima, Clare Azzopardi and Walid Nabhan were interviewed by the web service of Al Jazeera about the situation in the Arab world. Their comments were published on 10/5/11. Read the Arabic version here.

 

This is the English version of the comment submitted by Adrian Grima:


The truly brave and inspiring revolutions in different Arab countries pose serious challenges to all those European countries that have colluded with or supported various dictatorial regimes and their suppression of democracy and human rights. We must all ask ourselves whether we did our level best over the years to support civil society, from human rights activists to independent artists, when it was more "convenient" to remain silent. We have all a great deal to share with and to learn from our sisters and brothers in neighbouring Mediterranean countries and beyond, especially at grassroots level. Even now I feel that I still know so little about what is really going on in countries very close to my own.

 

And this makes it very difficult to assess the foreign military intervention in Libya. Like other pacifists and many Maltese who have lived and worked in Libya for many years and established deep friendships, my heart goes out to all those in Libya who are struggling for a better future. And that is why I fear that violence will breed more violence and compromise the future of generations to come. Can we find other ways to actively support those who are struggling for peace and justice in Libya, Syria, Palestine and beyond?

 

Dr. Adrian Grima

writer and university lecturer

 

 

The comments were published on the Al Jazeera website here.

 

fuq

 

 
 

 

Adrian Grima reads and lectures in Nicosia

 

Adrian Grima was invited to Cyprus to give a lecture at the University of Cyprus about "Whose Mediterranean? Perceptions of a Region" and to read his poetry at a World Poetry Day event Nicosia organized by the Turkish Cypriot Artists and Writers Union. He also read a poem at a reading organized as part of an LAF literary translation workshop, also in Nicosia.

 

The lecture was given to a group of students taking a course on Turkish Cypriot poetry by poet and academic Neşe Yaşın, who also made some observations about the concept of "Mediterranean identity" in Turkish Cypriot poetry.

 

 

When Gaddafi talks to the Europeans and the so-called “West” he refers to the “Mediterranean,” because that is a category that North Africans and Arabs associate with the Europeans. When the West talked about imposing a no-fly zone over Libya, Gaddafi immediately responded by threatening, in my own reading, to attack the Mediterranean, a space that is foreign or even alien to North Africa and the Arabs, a region that is not theirs. The official statement broadcast on Libyan television and distributed by the official news agency JANA said that "Any foreign military act against Libya will expose all air and maritime traffic in the Mediterranean Sea to danger and civilian and military (facilities) will become targets of Libya's counter-attack." The following sentence confirms the impression that the country’s leadership views the basin as a physical and political space that is almost completely removed from Libya, because no country would threaten itself or large parts its own territory with military action: "The Mediterranean basin will face danger not just in the short-term, but also in the long-term," it said.

 

Adrian Grima's goes on to discuss the origins of the idea of the Mediterranean as a region, tracing how it was used by French and Italian 19th century colonialists, how it is all but rejected by Tunisian social justice activist Omeyya Seddik and Lebanese sociologist Nahla Chahal, and how it is used by the Palestinian-Maltese writer Walid Nabhan.

 

Neshe Yashin (in picture, with Adrian Grima) spoke about the Mediterranean in the work of the Turkish Cypriot poet Fikret Demirag. For Fikret Demirag national identities are problematic and they bring destruction. He brings a "paradigm of peace" to replace the "paradigm of conflict" in Turkish Cypriot poetry following the line of a group of young poets known as the 74 generation, or Rejection Front (Mehmet Yashin, Neshe Yashin and Hakkı Yucal are the leading poets).


Fikret Demirag is the poet of "Cypriotism" which is a kind of anti-nationalistic affiliation and a means of connection with the so called enemy, the Greek Cypriots. Cypriotism is a kind of cultural hybridity where there are traces of all the civilisations that passed from Cyprus. At one point in his career, Demirag defines himself as a Mediterranean poet. This is also an escape from the prison of "Turkishness." It's a way to connect with the world, to be part of a bigger unit, but also a way to coexist with the Greek Cypriots.

 

Neşe Yaşın was born in 1959 to Turkish Cypriot parents. Her father is the accomplished poet and author Özker Yaşın and she is the sister of the award winning poet Mehmet Yaşın. She studied sociology at the Middle East Technical University, Ankara and currently teaches in the Department of Turkish and Middle Eastern Studies at the University of Cyprus, Nicosia.

 

VII International 21st March Poetry Day Ceremony

 

Organised by the Turkish Cypriot Artists and Writers Union

 

Venue: Naci Talat Vakfi Baris ve Dostluk Evi Lefkosa

On Monday, March 21, 2011

19:00 – 19.30 : Meeting poets

19.30 – 21.00 : Music and Poetry

 

Introduction: Classic Guitar - Beril Bozkurt

 

Poets:

Senem Gökel

Jenan Selçuk

Gür Genç

Tamer Öncül

Neşe Yaşin

Zeli Ali

Filiz Naldöven

Feriha Altiok

Neriman Cahit

Niki Marangou

Stephanos Stephanides

George Christodoulides

Ana Luisa Amaral (Portugal)

Anna Aguilar-Amat (Spain)

Sigitas Parulskis (Lithuania)

Tadeusz Dabrowski (Poland)

Adrian Grima (Malta)

Pelin Özer (Turkey)

Vassilis Manoussakis (Greece)

 

The World Poetry Day on the 21st March was founded by UNESCO in 1999 to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry around the globe.

 

Last time poets and guests met in the same building was to remember Fikret Demirag (1940-2010 on his birthday on January 10, 2011, and on this day of celebration on March 21 he will be commemorated.

 

Many of the writers who read at the World Poetry Day event also took part in the Poetry and Translation Workshop held in Nicosia between 17 - 22 March 2011. The workshop was a collaborative effort among the Home for Cooperation of AHDR (Association for Historical Dialogue and Research), University of Cyprus, and the EU-funded network Literature Across Frontiers. The workshop brought together Cypriot poets writing in Greek, Turkish, or English into a poetic dialogue through translation with international poets writing in Portuguese, Catalan, Polish, Lithuanian. The theme of the workshop was POETS IN NO MAN’S LAND.

 

Participants were invited to present poems that reflected this theme freely interpreted so as to elicit different voices and perspectives on the poetics of “no man’s land,” translation as negotiation through no man’s land, contending places and spaces, histories and legacies.

 

The chosen location for the workshop – the buffer zone near the Ledra Palace checkpoint - also reflected the theme of the workshop. The idea of translation is both metaphor and practice as translation is a space between cultures where negotiation of meaning takes place.

 

Some of the results of the workshop were presented in the literary readings in North and South Nicosia (Weaving Mill, March 20th), and at the Naci Talat cultural centre in North Nicosia (March 21st) hosted by the Turkish Cypriot Writers Union. Reading was in the original languages and in translation.

 

 

VII International 21st March Poetry Day Ceremony 2011
 Naci Talat Vakfi Baris ve Dostluk Evi Lefkosa
 

The event was organized as a first event in the process of establishing a Centre for Writers and Literary Translators in the House of Co-operation with the support of the Embassy of Sweden.
 

The poets taking part in the workshop were Anna Aguilar-Amat, Catalan language poet; Ana Luisa Amaral, Portuguese language poet; Tadeusz Dabrowski, Polish language poet; Vassilis Manousakis, Greek language poet; Sigitas Parulskis, Lithuanian language poet; Giorgos Christodoulides, Greek language poet; Gur Gench, Turkish language poet; Niki Marangou, Greek language poet; Jenan Selchuk, Turkish language poet; and Stephanos Stephanides, English language poet. The Cyprus Organizing Committee was composed of Stephanos Stephanides (Professor in Department of English Studies UCY, poet, translator), Dalia Staponkute (PhD UCY, writer, translator) and Vassilis Manoussakis (PhD, visiting lecturer in literary translation, Department of English Studies UCY, poet, translator).

 

At the Weaving Mill event, Adrian Grima read his poem "Kwarta 'l Bogħod" in Maltese, with an English translation by Maria Grech Ganado ("Fifteen Minutes Away").

 

At the event organized by the Turkish Cypriot Writers Union, he read his poem "Ċelel" in Maltese (a Turkish translation was also read) and a translation of his poem "Kullimkien ir-Ritratti Tagħha" in English ("Her Photograph Everywhere" by Catherine McGrotty and the author).

 

fuq

 

 

 
 
 

Transcript publishes Adrian Grima's "DARK SIDES" 
 

In Malta a prize-winning 37-year old author, Alex Vella Gera, and the student who published his short in a University students’ pamphlet, Mark Camilleri, are awaiting judgement in court in March over whether the story broke the law regarding pronouncing obscenities in public when it was distributed on campus.  Meanwhile, in what Malta Today has called “an ostensibly unrelated incident, Parliament unanimously agreed to substantially increase the penalties incurred under Article 208 of the Criminal Code – the same article invoked against Alex Vella Gera and Mark Camilleri.” Adrian Grima responds to the criticism that there is nothing literary in the story.

 

Alex Vella Gera’s controversial narrative piece ‘Li Tkisser Sewwi’ is a three-page, one-paragraph monologue which is not quite a short story, in the sense that it lacks the kind of stylistic or narrative development (something like a twist, for instance) that one often expects to find in a short story. In terms of language and theme, this self-conscious first-person narrative (‘I'm being poetical,’ he brags at one point, with more than a hint of irony) is a lexically and thematically daring piece that allows the male chauvinist protagonist to expose his sexually perverse mind with pride and invites us to condemn him and the patriarchy that has produced and protected him. Right from the start, he comes across as not much more than an unwitting parody of himself.

 

It’s not a light piece of prose, by any standards, and I’m sure that some, perhaps many, editors of literary journals would not take the decision to publish it lightly. What makes it particularly shocking to many Maltese readers is the fact that there’s nothing like it in Maltese literature, even though there are many instances of similar narratives in other literatures to which many Maltese readers are exposed. There is also a remarkable resemblance between the protagonist of this story and many Maltese machos, with their delusions of grandeur.

 

Click here to read the full article "Dark Sides" published by Transcript

fuq

 

 
 

 

Ritratt minn http://www.sra.org.mt/isouard_str

Qari fl-Iskola Primarja ta' Tas-Sliema

Kulleġġ Santa Klara

 

Nhar it-Tlieta, 22 ta' Frar, 2011, kont mistieden l-Iskola Primarja ta' Tas-Sliema biex niltaqa' mal-istudenti tal-ħames u s-sitt klassi u naqra xi xogħol minn tiegħi fil-librerija tal-iskola.

 

Kienet laqgħa sabiħa li fiha kelli ċ-ċans nitkellem mal-istudenti u nara l-interess tagħhom fl-istejjer u l-poeżija. "Lilek min kellmek, sieħbi" u "Pappaparola" (li talbuni nerġa' naqraha) niżlu tajjeb. Għamilt ukoll "Id-Dinja Tiegħi" u, għall-ewwel darba, il-poeżija "Bali Ta' Qali," li wara dan il-qari naħseb li teħtieġ żabra.

 

Il-kap tal-iskola, is-Sa Valerie Sciberras, dawritni mal-bini u wrietni l-ħafna faċilitajiet li jeżistu għall-edukazzjoni tat-tfal. Tassew skola sabiħa li fiha l-għalliema u l-ħaddiema l-oħrajn qed jagħmlu xogħol professjonali.

 

Il-popolazzjoni tal-iskola reġgħet bdiet tikber u issa hemm tmintax-il nazzjonalità. Ħamsa mit-tfal li kien hemm fil-grupp li ltqajt miegħu jien kienu mill-Bulgarija, is-Serbja u l-Filippini.

 

Inħoss li aħna l-kittieba li mmorru naqraw bil-Malti fl-iskejjel irridu naħsbu wkoll għal dawn l-istudenti li ma jkollhomx ħakma tajba tal-Malti. Dak il-ftit li nagħmlu kapaċi jgħinhom biex jinteressaw ruħhom iżjed fil-lingwa Maltija u jgħinhom jintegraw ruħhom fil-komunità.

 

fuq

 

 


 

 

Is-Siegħa tal-Klessidra

reċta f'erba' xeni għal tfal ta' 10 snin

 

Niżżel it-test ta' din ir-reċta minn hawnhekk

 

 

Stampa minn: ukbootcamp.wordpress.com

Dan ix-xogħol inħadem għall-ewwel darba fil-25 ta’ Frar, 2011, mill-klassi Grade 6 Arnold tal-Kulleġġ ta’ Stella Maris il-Gżira immexxija mis-Sa Pauline Scerri. Fih ħadu sehem mat-30 tifel għax wieħed mill-iskopijiet kien li jkun hemm parti għal kull tifel, iżda fil-verità jista’ jinħadem ukoll b’numru ħafna iżgħar ta’ tfal. Ix-xogħol inkiteb għal din il-klassi ta’ subien iżda jista’ jiġi addattat għal klassi ta’ bniet jew klassi mħallta. Idealment ikunu l-istudenti bniet stess u l-għalliema tagħhom li jiddiskutu l-addattament ta’ dan ix-xogħol għal-karattri bniet.

 

Fil-produzzjoni tagħha s-Sa Pauline Scerri ipprojettat bosta stampi, fosthom il-klessidra u l-isem tar-reċta (li hu wkoll l-isem tal-logħba) fuq skrin li, għalhekk, f’xi mumenti rrappreżenta l-monitor tal-kompjuter li bih qed jilgħab in-nannu.

 

L-idea ta’ din ir-reċta ġiet meta s-Sa Scerri kellmitni dwar produzzjoni żgħira li talbuha tagħmel marbuta mat-tema tal-“folklor.” Fil-fatt kienet hi li għamlet ir-riċerka li fuqha hija mibnija r-reċta. Għalkemm din hija l-ġenesi tagħha, jien nixtieq li r-reċta ma tiħux il-forma ta’ rappreżentazzjoni “pittoreska” u għalhekk sterjotipata u superfiċjali ta’ ambjent “Malti” antik u stilizzat. Nippreferi ħafna li tiddomina l-atmosfera ta’ logħba tal-kompjuter, bl-eċitament kollu tagħha, u li tinħass sew il-preżenza tan-nannu u n-neputijiet tiegħu. It-taħbil il-kliem u l-ħaġa moħaġaġa għandhom jitwasslu b’enerġija u spirtu ferrieħi tipiku tad-dinja tal-logħob tat-tfal ta’ kull żmien, u nixtieq li ma jkunx hemm prietki la mixtieqa u wisq anqas meħtieġa li jispiċċaw jikkonfermaw l-impressjoni li l-logħob u t-tradizzjonijiet antiki huma fil-fatt ħwejjeġ tal-passat u għalhekk irrilevanti għas-soċjetà tal-lum.

 

Għandha tiġi evitata għal kollox kull identifikazzjoni tal-lingwa Maltija mal-folklor. Din mhix reċta dwar il-lingwa Maltija; barra minn hekk, minkejja l-istorja straordinarja tagħha, il-lingwa Maltija hija realtà dinamika tal-preżent.

 

Fl-ewwel rappreżentazzjoni ta’ Is-Siegħa tal-Klessidra ħadmet ħafna l-interazzjoni bejn l-atturi u l-azzjoni fuq il-palk u t-tfal fl-udjenza, u l-kontribut tal-kor u l-ħabbara nħass sew fil-platea, bit-tfal fl-udjenza jwieġbu l-ħaġa moħġaġa qabel l-atturi u jkomplu mal-kor fit-taħbil il-kliem.

 

Jien ktibt dan ix-xogħol biex jinħadem u għalhekk ukoll qed inpoġġih fuq is-sit tiegħu biex jintuża minn dawk kollu li jkunu jixtiequ jużawh. Nitlob biss li tinfurmawni jekk tkunu ser ittellgħuh fuq il-palk jew tużawh b’xi mod ieħor, li ssemmu l-awtur (adrian[at]maltaforum.org), u li tirrispettaw kemm tistgħu l-ispirtu ta’ dan ix-xogħol.

 

Fl-ewwel produzzjoni r-reċta damet madwar kwarta iżda tiflaħ titwal ftit biex l-istadji differenti tal-logħba ma jidhrux bħallikieku ġo xulxin u jinħass sew il-passaġġ minn stadju għal ieħor. Mod kif dan jista’ jsir huwa billi jintużaw biċċiet tal-mużika, bħal dawk li jintużaw f’logħba tal-kompjuter, f’mumenti differenti tar-reċta, ngħidu aħna biex tħabbar il-wassal tal-ħabbara, biex tintroduċi kull waħda mit-tliet provi, u biex tħabbar it-taħbil il-kliem u l-ħaġa moħġaġa. 

 

fuq

 

 
 
  Newsletter of the Embassy of Malta in Berlin
Review 2009/2010

Adrian Grima during Malta-Day as part of the Festival of Languages, organised by the University of Bremen

Maltese poet Adrian Grima at the International Poetry Festival in Berlin

Read Malti Info

fuq

 
 
 

 

Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Kotba ppubblikati fl-2009
 

Fiċ-ċerimonja tal-Għoti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-kotba ppubblikati fl-2009 li saret fl-20 ta’ Jannar fil-Berġa ta’ Kastilja taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, Adrian Grima kiseb l-ewwel post flimkien ma' Terence Portelli, Mario Cassar, Marco Galea u Immanuel Mifsud għall-ktieb akkademiku tagħhom, Il-Qari tal-Letteratura. Bejn Esperjenza u Kritika (Allied Publications).

 

U fit-taqsima tal-Poeżija bil-Malti, taqsima mirbuħa minn Maurice Mifsud Bonnici bil-ktieb, Weraq Sfajjar fix-Xagħri, it-tieni post intrebaħ minn Id-Demm Nieżel bħax-Xita, editjat minn Adrian Grima u Karl Schembri (Edizzjoni Skarta) u minn Bliet ta' Norbert Bugeja (Edizzjonijiet Emma Delezio) li għandu daħla kritika twila ta' Adrian Grima.

 

Fil-ktieb Id-Demm Nieżel bħax-Xita (Edizzjoni Skarta, 2009) hemm poeżiji u novelli ġodda miktubin minn 15-il kittieb u kittieba li jgħixu f'Malta b'solidarjetà man-nies ta' Gaża  li ġiet ibbumbardjata bla ħniena mill-Iżrael bejn Diċembru tal-2008 u Jannar tal-2009. It-tnedija ta' Id-Demm Nieżel Bħax-Xita saret il-Ħamis, 5 ta' Marzu, 2009, fis-7.30pm, fiċ-Ċentru tad-Drama Mikelanġ Borg fi Blata l-Bajda. Minbarra l-kitbiet ta' Adrian Grima u Karl Schembri, hemm poeżiji u novelli ta' Antoine Cassar, Sanaa El-Nahhal, Mario Azzopardi, Achille Mizzi, Caldon Mercieca, Walid Nabhan, Immanuel Mifsud, Victor Fenech, Clare Azzopardi, Vince Fabri, Norbert Bugeja, John Portelli, u Maria Grech Ganado. Id-disinn tal-qoxra huwa ta' Jimmy Grima.


Nhar is-27 ta’ Diċembru, 2008, ftit sigħat wara l-bidu tal-bumbardament mill-armata Iżraeljana, it-tabib Yousef Mousa jibgħat messaġġ iddisprat minn Gaża. "The military operation makes the Palestinian blood fall like rain. As a consequence, the civilian population in the cities of Rafah, Khan-Younis, middle camps, Gaza City, Beit-Hanoun and Beit-Lahiya, and in the refugee camp of Jabalia is suffering from the most horrible onslaught of Israeli military power." U din kienet għadha l-ewwel ġurnata.

 

Il-ktieb ġie stampat għand il-Custom Lab, B’Kara. L-ewwel edizzjoni ta' dan il-ktieb ħarġet bl-għajnuna ta’ RAMATTAN News Agency and Media Services.

Il-kotba ta' Edizzjoni Skarta jinbiegħu direttament lill-qarrejja u jitqassmu fil-ħwienet minn Sierra Book Distributors (http://www.sierra-books.com / sales@sierra-books.com / 2137 8576).

 

 

Numru ta'  kittieba, fosthom Adrian Grima, għażlu li ma jattendux iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ta' din is-sena biex jagħmlu ġest pubbliku kontra l-kriminalizzazzjoni tal-awturi u biex juru solidarjetà mal-awtur Alex Vella Gera li jista' jeħel il-ħabs minħabba storja li kiteb bl-isem ta' "Li Tkisser Sewwi."

 

Min-naħa l-oħra l-awturi esprimew l-appoġġ tagħhom lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li jorganizza dan il-konkors nazzjonali b'dedikazzjoni u professjonalità. Alex Vella Gera kien wieħed mir-rebbieħa ta' din l-edizzjoni tal-Premju għax il-ktieb tan-narrattiva tiegħu Żewġ kiseb it-tieni post fit-taqsima tan-narrattiva.

 

fuq

 

 
 
 

WRITING SPACES

Three acclaimed British writers will be participating in a seminar called 'Writing Spaces' on Saturday 22nd January.

Patricia Duncker, Maureen Freely, and Simon Mawer will join Maltese writers and publishers in an informal setting. The discussions will focus on literary translation, publishing and editing, the writing process, and place, history and the novel.

Other participants include Petra Bianchi, Ivan Callus, Dominic Fenech, Adrian Grima, Chris Gruppetta, Gloria Lauri Lucente and Clare Thake Vassallo. The seminar will take place from 9.00 to 14.00 hrs at the University of Malta’s Valletta Campus (Old Univ Bldg) in St Paul's Street, Valletta. Everyone is welcome to attend.

The registration fee is 10 euros. For further information please contact michelle.sammut@um.edu.mt or mt.information@britishcouncil.org , or call 23403082 or 9949 3003.
 

Adrian Grima will be taking part in a session on ‘Literary Translation’ at 10.00 with Maureen Freely chaired by Clare Thake Vassallo.


This event is organised by the Faculty of Arts, University of Malta, together with the British Council.

 

PROGRAMME

08.30 Registration

09.00 ‘Writing Spaces’. Patricia Duncker with Maureen Freely and Simon Mawer

10.00 ‘Literary Translation’. Clare Thake Vassallo with Maureen Freely and Adrian Grima

10.50 Coffee and Sandwiches

11.30 ‘Publishing and Editing’. Ivan Callus with Patricia Duncker and Chris Gruppetta

12.20 ‘Place, History and the Novel’. Petra Bianchi with Simon Mawer and Dominic Fenech

13.10 ‘The Writing Process’. Gloria Lauri Lucente with Patricia Duncker, Maureen Freely & Simon Mawer

14.00 End

 

fuq